Jak změnit výchozý repozitář uložište (tedy LVM) na souborový VHD na EXT3 partition.

Poznámka:

Tato operace SMAŽE ! všechny existující vitruální stroje (VMs), které jsou uloženy v repozitáři !

Postup:

Jestliže máte VMs na Vašem existujícím lokálním LVM uložišti (vytvořeném při výchozí instlalaci xenserveru), zalohujte, exportujte ja a pak je smažte.


 • Nalezení výchozího SR universal unique identifier (UUID), a odstranění výchozího SR.
cat /etc/xensource-inventory

Mrkněte na: DEFAULT_SR_PHYSDEVS= řádek v yobrayeném souboru a poynamenejte si dané nastavení. Pokud máte jen jeden disk ve Vašem serveru, mělo bz tam být: /dev/sda3.

 • Zjistěte UUID vašeho výchozího SR
xe sr-list type=lvm

Poznamenejte si UUID.

 • Zjistěte UUID physical block device (PBD) vašeho výchozího SR :
xe pbd-list sr-uuid=předchozí SR UUID

Poznamenejte si PBD UUID.

 • Odpojte výchozí SR:
xe pbd-unplug uuid=předchozí PBD UUID
 • SMAŽTE výchozí SR:
xe sr-destroy uuid=vaše výchozí SR UUID
 • Vytvořte nové VHD uložiště pomocí následujícího příkazu:
xe sr-create content-type="local SR" host-uuid=(press tab because you have a single host) type=ext device-config-device=YOUR DEVICE shared=false name-label="Local File SR"

Například:

xe sr-create content-type="local SR" host-uuid=5d189b7a-cd5e-4029-9940-d4daaa34633d type=ext device-config-device=/dev/sda3 shared=false name-label="Local File SR"

Tento příkaz může zabrat několik minut a navrátí nové UUID nově vytvorěného uložiště. Poznamenejte si toto UUID.

 • Nasledujícím příkazem nastavíte nově vytvořené uložiště jako výchozí:
xe pool-param-set default-SR=YOUR NEW SR UUID uuid=(v single poolu stiskněte tabulátor)

Například:

xe pool-param-set default-SR=a803b8d2-1252-14a2-cbc9-c530c7b398c4 uuid=2e95c9dd-14f7-52bd-89f9-91ab9217cbdc
 • Nasledujícím příkazem nastavíte nově vytvořené uložiště jako výchozí pro suspendované VM:
xe pool-param-set suspend-image-SR= YOUR NEW SR UUID uuid=(v single poolu stiskněte tabulátor)

Například:

xe pool-param-set uuid=2e95c9dd-14f7-52bd-89f9-91ab9217cbdc suspend-image-SR=a803b8d2-1252-14a2-cbc9-c530c7b398c4
 • Nové uložiště je připraveno k použití :-)
Stránka naposled modifikovaná August 27, 2010, at 05:20 PM